EN

МЕБЕЛЕН ДИЗАЙНЕР

Студио MODE търси високо мотивирани и талантливи мебелни дизайнери.

Изисквания:

  • Професионална степен по инженерен дизайн или технология на дървесината и мебелите
  • Кандидатите следва да имат най-малко три годишен опит в разработването и конструирането на мебели. Отлично познаване на целия технологичен и производствен процес. Познаване на всички класически и съвременни технологии и материали. Отлично познаване на доставчици на материали и обков във бранша, както на местния така и на международния пазар. Познаване на мебелния пазар на местно и международно ниво
  • Кандидатите следва да имат умения за автономно организиране и управление на проекти, свързани с проектирането и изработването както на стандартни изделия, така и на прототипи, както и способност да работят добре в екип

Допълнителни изисквания:

  • Силен концептуален и дизайнерски талант.
  • Отлични способности и опит в подготвяне, разработване и редактиране на работна техническа документация, тримерни модели и макети
  • Отлични умения за работа с графични софтуери като AutoCAD, 3DSMax & V-ray, Photoshop, MS Office, (владеенето на специфични софтуери като Solid Works и софтурери свързани с ЦПУ/CNC машини се счита за предимство)
  • Познания в металообработващата, химическата и други индустрии са предимство
  • Владеене на английски език, като всеки друг език ще бъде предимство
  • Добри умения за комуникация и способност да работи добре в екип
  • Познаване на работата на студио MODE

Ако се възприемете като талантливи и амбициозни мебелни дизайнери, които се интересуват от тестване на възможностите си в бързо развиваща се и конкурентна работна среда, моля, приложете автобиография и портфолио и ги изпратете на електронен адрес:

careers@studiomode.eu

Портфолиото трябва да бъде в PDF формат, не по-голямо от 10 MB и линк към виртуално портфолио. Моля, в заглавието на мейла отбележете позицията, за която кандидатствате. Кандидатурите, които не са приложили портфолио няма да бъдат разглеждани. Само с предварително одобрените кандидати ще бъде направен контакт посредством e-mail или телефон.