CAREERS

newawardsinteriorsproductsthe studiopresscareerscontact us
EN

АРХИТЕКТ / ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР

Студио MODE търси високо мотивирани и талантливи архитекти/дизайнери на всички нива.

За младшите и средните нива архитекти/дизайнери, идеалните кандидати са архитектурни/инженерни специалисти с впечатляващи портфолиa, които са ентусиазирани да работят по местни и международни проекти в среда, ръководена от дизайна.

На висше ниво (водещи проектанти), идеалните кандидати трябва да притежават богат опит във всички фази на процеса на проектиране с умения за отлично управление на проекти, координация на клиентите и управление на хората.

Изисквания:

  • Професионална степен по архитектура, интериорен/инженерен дизайн
  • Кандидатите следва да имат най-малко три годишен опит в разработването и управлението на архитектурни/интериорни проекти, управлението на ресурсите на проекта, връзките с клиентите, организацията на различните етапи на проекта и опита на място
  • Кандидатите следва да имат умения за автономно организиране и управление на проекти, както и способност да работят добре в екип

Допълнителни изисквания:

  • Силен концептуален и дизайнерски талант
  • Отлични познания и опит в ранните фази на проектиране като концепция и схематичен дизайн
  • Отлични способности и опит в подготвяне, разработване и редактиране на работна техническа документация, тримерни модели и макети
  • Отлични умения за работа с графични софтуери като AutoCAD, 3DSMax & V-ray, Photoshop, MS Office, Rhino, (Revit дава предимство)
  • Владеене на английски език, като всеки друг език ще бъде предимство
  • Добри умения за комуникация и способност да работи добре в екип
  • Познаване на работата на студио MODE

Ако се възприемете като талантливи и амбициозни архитекти/дизайнери, които се интересуват от тестване на възможностите си в бързо развиваща се и конкурентна работна среда, моля, приложете автобиография и портфолио и ги изпратете на електронен адрес:

careers@studiomode.eu

Портфолиото трябва да бъде в PDF формат, не по-голямо от 10 MB и линк към виртуално портфолио. Моля, в заглавието на мейла отбележете позицията, за която кандидатствате. Кандидатурите, които не са приложили портфолио няма да бъдат разглеждани. Само с предварително одобрените кандидати ще бъде направен контакт посредством e-mail или телефон.