CAREERS

newawardsinteriorsproductsthe studiopresscareerscontact us
EN

3D ДИЗАЙНЕР

Студио MODE търси високо мотивирани и талантливи специалисти по триизмерно визуализиране.

Изисквания:

  • Кандидатите следва да имат най-малко три годишен опит в 3D архитектурно изобразяване, илюстрация и графичен дизайн на различни мащаби в голям архитектурен или интериорен офис или подобно студио
  • Кандидатите трябва да имат отлични умения за моделиране, рендериране (анимация ще е предимство) и постпродукция, които могат да съчетаят опит с творчеството. Вие ще бъдете отговорни за производството на висококачествени 3D изображения, ще участвате в изготвянето на графични презентации в студио MODE. Опитът в анимацията е определено плюс, особено графиката за движение
  • Кандидатите следва да имат умения за автономно организиране и управление на проекти, както и способност да работят добре в екип

Допълнителни изисквания:

  • Силен концептуален и дизайнерски талант
  • Отлични умения за работа с графични софтуери като 3DSMax & V-ray, Photoshop, AutoCAD, Rhino, Adobe CS Suite, включително Premiere и After Effects (други подобни програми са предимство)
  • Разбиране на архитектурата и графичните дисциплини
  • За предпочитане са кандидатите да са с професионална степен по архитектура, интериорен/инженерен дизайн или друга графична дисциплина
  • Владеене на английски език, като всеки друг език ще бъде предимство
  • Добри умения за комуникация и способност да работи добре в екип
  • Познаване на работата на студио MODE

Ако се възприемете като талантливи и амбициозни 3D дизайнери, които се интересуват от тестване на възможностите си в бързо развиваща се и конкурентна работна среда, моля, приложете автобиография и портфолио и ги изпратете на електронен адрес:

careers@studiomode.eu

Портфолиото трябва да бъде в PDF формат, не по-голямо от 10 MB и линк към виртуално портфолио. Моля, посочете в изображенията каква е била вашата роля при създаването им и какви приложения са били използвани. Връзките към анимация и \ или видео са добре дошли. Моля, в заглавието на мейла отбележете позицията, за която кандидатствате. Кандидатурите, които не са приложили портфолио няма да бъдат разглеждани. Само с предварително одобрените кандидати ще бъде направен контакт посредством e-mail или телефон.